Logo Tasarımın Önemi

Logo tasarımı şirketlerin kimliğini yansıtan en önemli görsel öğedir. Bu bakımdan logo bir şirketin vizyonu açısından oldukça önem taşımaktadır.
Bir logo tasarlanırken öncelikle şirketin misyonu gözetilmelidir. Yani “firma ne iş yapıyor?” bu iyice anlaşılmalıdır.
Bu doğrultu da logoda kullanılacak öğeler belirlenmelidir.
Amaç Dizayn firmanızı ve kurumsal kimliğinizi önemser ve buna göre size hizmet sunar.
SDKPROJE olarak sizin şirketinizie uygun logolar tasarlıyor kurumsal kimlipğinizi oluşturuyoruz.